Lockdown 2.0
Jammer genoeg moeten we jullie informeren dat we genoodzaakt de winkel moeten sluiten in gevolge door de gezondheidsmaatregelen genomen door de overheid. Vanaf maandag 2 November ’20.
We hopen natuurlijk om zo snel mogelijk opnieuw de deuren voor jullie terug te mogen openen in een uiterst veilige omgeving.
Dit wilt natuurlijk niet zeggen dat we niet meer aan het werk zullen zijn 🤚.
☑️ Onze webshop staat geheel ter beschikking 24/7 om jullie al onze producten aan te bieden, inclusief nieuwe collectie dat al voor het seizoen 2021 klaar staat.
Continue acties en promoties zijn er te vinden.
Je kan er dan ook voor kiezen om de artikelen op te halen, Collect & Go, 1 per 1 in een extreem veilige omgeving of we zenden het naar je op!
Dus aarzel niet en haast je naar www.bikerszone.be
☑️ Heb je nood aan begeleiding tijdens het zoeken in ons gamma naar de juiste artikelen op de webshop? Geen probleem!
– Zend ons je contact gegevens via mail naar sales@bikerszone.be
– Voorkeur van producten
– Tijd van beschikbaarheid
We maken dan samen met jou een afspraak,
!En we bellen via videogesprek vanuit de shop! 📞🎥
☑️ Intussen blijven we werkzaam achter de schermen dus bestellingen kunnen doorgaan via mail.
Mensen die reeds een bestelling lopen hebben bij ons zullen nog steeds zoals voorheen bediend worden.
De bestellingen worden verder verwerkt intern.
Bij ontvangst van jullie goederen nemen we contact met je op om een afspraak tot ophaling te maken of we zenden het naar je thuis op.
Meer informatie zal worden gedeeld in de komende dagen.
🤷‍♂️Vragen? Zend ze gerust naar ons via mail of zend ons een instant message via Instagram of Facebook.
——————————————–
Lockdown 2.0
Malheureusement, nous devons vous informer que nous sommes obligés de fermer le magasin en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Du lundi 2 novembre ’20.
Bien entendu, nous espérons pouvoir vous ouvrir à nouveau les portes le plus rapidement possible dans un environnement extrêmement sûr.
Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne travaillerons plus.
☑️ Notre boutique en ligne est entièrement disponible 24h / 24 et 7j / 7 pour vous proposer tous nos produits, y compris une nouvelle collection déjà prête pour la saison 2021.
Des promotions et promotions continues y sont disponibles.
Vous pouvez également choisir de récupérer les objets, Collect & Go, 1 par 1 dans un environnement extrêmement sûr ou nous vous l’enverrons!
Alors n’hésitez plus et dépêchez-vous sur www.bikerszone.be
☑️ Avez-vous besoin de conseils pour rechercher dans notre gamme les bons articles dans la boutique en ligne? Aucun problème!
– Envoyez-nous vos coordonnées par e-mail à sales@bikerszone.be
– Préférence des produits
– Temps de disponibilité
Nous prendrons ensuite rendez-vous avec vous,
Et nous appelons par appel vidéo depuis la boutique! 📞🎥
☑️ En attendant, nous continuerons à travailler dans les coulisses pour que les commandes puissent passer par la poste.
Les personnes qui ont déjà une commande chez nous seront toujours servies comme avant.
Les commandes sont ensuite traitées en interne.
Dès réception de votre marchandise, nous vous contacterons pour prendre rendez-vous pour la collecte ou nous l’enverrons à votre domicile.
Plus d’informations seront partagées dans les prochains jours.
🤷‍♂️Questions? N’hésitez pas à nous les envoyer par e-mail ou à nous envoyer un message instantané via Instagram ou Facebook.
———————————————–
Lockdown 2.0
Sadly enough we have to inform you that we are forced to close the shop again, starting from the 2nd of November’20 and of course we hope to open the doors as soon as possible and as allowed to regain the work as safe as we can.
This means not we won’t be sitting down and do nothing 🤚.
☑️ Our webshop is up and running 24/7 to offer you lots of our products and will be updated with continuous deals and promotions.
You can choose to collect them at the shop (1 by 1 of course in extreme safe conditions) or we can send it at your doorstep!
So hurry up to www.bikerszone.be
☑️ Do you wish some personal guidance trough our products while you are browsing on our webshop, no problem!
– Send us your contact information by mail to sales@bikerszone.be
– Products of interrest
– Time of availability
We will make an appointment with you,
!And we will videocall you from the shop! 📞🎥
☑️ We will continue working behind the scenes so orders can be made by mail.
Orders already made before the lockdown will continue as promised.
When the products are ready we will contact you to arrange the possibility to collect them or send them to your home.
More information will be informed during the next week.
🤷‍♂️Questions? Just send them to our inbox by mail or shoot on Instagram or Facebook messenger!
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This